Odpisy z krs dotyczące zarejestrowanych firm
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Odpisy z KRS

Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Centralna Informacja KRS składa się z centrali oraz oddziałów działających przy sądach rejestrowych. Głównym zadaniem Centralnej Informacji jest administrowanie informacjami wpisanymi do rejestru i udzielanie informacji z o podmiotach zarejestrowanych w KRS.

Na odpłatny wniosek zainteresowanej osoby, Centralna Informacja może wydawać: pisemne odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które stanowią dokument dla sądu. Informacje są wyszukiwane na podstawie danych wprowadzonych do rejestru i dokładnie odpowiadają danym zawartym we wniosku.

Instytucje państwowe nie ponoszą opłat za udzielone informacje. Centralna Informacja udostępnia na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacje o podmiotach posiadających aktualnie status organizacji pożytku publicznego. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS. Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod określonym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.

Zaświadczenia:
- dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem,
- dany podmiot nie jest wpisany do rejestru,
- o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru,
- podmiot posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
Za udzielanie informacji pobierane są opłaty.

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone