Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Likwidacja spółki z o.o. Katowice, rozwiązanie i zamknięcie spółki

Realizujemy proces rozwiązania i likwidacji spółek w Polsce. Nasze usługi polegają na przeprowadzeniu wszystkich etapów likwidacji spółki aż do zamknięcia firmy. Obejmują wszystko, co jest potrzebne, aby zamknąć firmę w Polsce. W ramach usługi likwidacja spółki z o.o. Katowice zapewniamy:
- doradztwo w trakcie likwidacji spółki,
- pomoc w przygotowaniu uchwały wspólników,
- wybór osoby likwidatora,
- przygotowanie odpowiednich dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego (REGON) i zakładu ubezpieczenia społeczne (ZUS),
- sporządzanie bilansu likwidacji,
- prowadzenie działań związanych z likwidacją firmy,
- przygotowywanie raportów z likwidacji i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego,
- przygotowanie dokumentów na koniec likwidacji spółki.

Celem likwidacji spółki jest zakończenie jej działalności zgodnie z obowiązującym prawem i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu procesu likwidacji spółki - w momencie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Podczas likwidacji, spółka nadal istnieje jako podmiot prawny. Spółka posiada zdolność do czynności prawnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązkowe, nawet dla firm, które nie rozpoczęły działalności. Przepisy ustawy nie przewiduje w tym przypadku, uproszczonej procedury likwidacji. W związku z tym, nie ma możliwości likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez procesu likwidacji. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Oprócz likwidacji spółek świadczymy także inne usługi związane z działalnościa spółek m.in.: zakładanie spółek, przekształcenie spółki, podział spółek, łączenie spółek i inne.

Kontakt

Likwidacja spółek Katowice
ul. Sławka 5
40-833 Katowice
tel. 795-600-197
e-mail spolka@krs.katowice.pl

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone